Η εταιρεία NEW AVANT-GARDE SUPPLIES ιδρύθηκε το 2005 με αντικείμενο την εμπορία ειδών συσκευασίας τροφίμων, χαρτικών, απορρυπαντικών και υλικών καθαριότητας.

Ο σκοπός της εταιρείας έχει κύριο προσανατολισμό την κάλυψη των αναγκών του κάθε επαγγελματία και οι αρχές που μας διέπουν είναι συνέπεια στη συνεργασία, υψηλή ποιότητα προϊόντων, χαμηλές τιμές και διαρκής υποστήριξη.

Ορισμένοι από τους κλάδους που μπορεί να καλύψει η NEW AVANT-GARDE SUPPLIES με τα προϊόντα τις είναι:
  • Αναψυκτήρια, Εστιατόρια, Καφέ, Κέντρα Διασκεδάσεως κλπ.
  • Κέντρα Πολιτιστικού Χαρακτήρα
  • Εκπαιδευτικά Κέντρα
  • Δημόσιες Επιχειρήσεις
  • Λοιπές Εταιρείες